Budget en inkomensbeheer

Particulieren zitten soms met de handen in het haar als het om financiën gaat. Aan deze groep biedt MISJAN CONSULTING ook financiële dienstverlening aan, in de vorm van budget-, inkomensbeheer en coaching. MISJAN CONSULTING staat klanten proactief bij met fiscaal advies. Wij zoeken naar de beste oplossingen, beantwoorden uw vragen en regelen uw belastingaangiften. Persoonlijk contact met de klant maakt MISJAN CONSULTING snel en flexibel.

MISJAN CONSULTING doet die werkzaamheden met evenveel zorg als voor haar bedrijfsmatige cliënten. Integriteit staat bij MISJAN CONSULTING voorop, ons bedrijf verricht activiteiten voor personen wanneer die werkzaamheden zich met de beroepsethiek verdragen. Wij geloven sterk in eerlijk werk. Mensen die door leeftijd of omstandigheden niet meer in staat zijn om hun administratie, aangifte en betalingen zelf nog helemaal te verrichten, kunnen wij de helpende hand bieden. Daarbij geldt voor MISJAN CONSULTING dat het in ons gestelde vertrouwen voor ons heilig is. 

Budgetcoaching

Een budgetcoach is een (tijdelijke) steun en toeverlaat voor mensen die het overzicht in hun financiële huishouding kwijt zijn. Als budgetcoach kan MISJAN CONSULTING mensen met budgetproblemen begeleiden. Samen met de cliënt stellen we weer orde op zaken, zodat er weer ruimte is om te sparen voor de leuke dingen.

Heeft u grip op uw geldzaken?
Past uw uitgaven patroon bij uw inkomsten?
Houdt u aan het einde van de maand nog geld over?

Wat geeft dit een vervelend gevoel ‘nee’ te moeten antwoorden op deze vragen. Sterker nog, het onderkennen dat u uw financiële zaken beter kunt aanpakken is de eerste stap in het werken naar een financieel gezonde toekomst. MISJAN CONSULTING kan u als budgetcoach daarbij helpen.

In de eerste plaats zal MISJAN CONSULTING u helpen uw administratie te ordenen. Daarna zullen we samen acties afspreken en een maandbudget opstellen. Op de langere termijn als u zelf ook meer inzicht in uw financiële situatie heeft, zullen we u coachen zelfstandig om te gaan met uw budget.

Wat kunt u van MISJAN CONSULTING verwachten?

Tijdens een kennismakingsgesprek brengen we samen met u de financiële wensen en doelstellingen in kaart. Vervolgens stelt MISJAN CONSULTING een helder en professioneel overzicht van uw financiële situatie nu en in de toekomst op.
Is het reëel om de beoogde doelstelling na te streven? Een persoonlijke aanpak, een zorgvuldige afweging van risico’s en lange termijn denken zijn kenmerkend voor de werkwijze van MISJAN CONSULTING.

In de eerste fase vinden er gesprekken met u plaats zodat uw financiële situatie en vraag duidelijk wordt. In deze fase zullen we een scan maken van uw inkomsten en uitgaven. Het scannen van een financieel overzicht staat in deze fase voorop.

In de begeleidingsfase wordt een plan van aanpak gemaakt en zullen we bespreken welke verbeterstappen wenselijk en haalbaar zijn. Problemen die op korte termijn om een oplossing vragen gaan we direct aanpakken.

In de afrondingsfase wordt de achterliggende oorzaak van uw financiële vraag onderzocht en krijgt u persoonlijk advies om in de toekomst op een goede basis verder te gaan.

Het stappenplan is natuurlijk deels afhankelijk van uw vraag en situatie. In een kennismakingsgesprek kunnen we uw persoonlijke plan van aanpak concreet maken.

Tarief

U krijgt deskundig advies tegen een van tevoren vastgestelde prijs. MISJAN CONSULTING wenst te bouwen aan een langdurige relatie met haar cliënten waarbij wederzijds vertrouwen centraal staat.

In een overeenkomst van opdracht staan de werkzaamheden vermeld, waarvoor u opdracht geeft en door MISJAN CONSULTING aanvaard zal worden op basis van de algemene leveringsvoorwaarden van MISJAN CONSULTING.

Voor het eerste kennismakingsgesprek wordt geen tarief berekend. De tarifering voor het vervolgtraject bespreken wij zodra we op de inhoudelijke aspecten van uw opdracht ingaan en een plan van aanpak met elkaar hebben afgestemd.

Voor het invullen en verzenden van belastingaangiften geldt een vast tarief, afhankelijk van de vereiste werkzaamheden en de reistijd.